Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG

  1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại Belcholat.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Sô cô la Belcholat.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận được tính thời gian vận chuyển và tính phí độc lập bởi bên thứ 3 – cung cấp dịch vụ vận chuyển và được chấp nhận bởi khách hàng. Các đơn hàng miễn phí vận chuyển theo chương trình thúc đẩy bán hàng sẽ có thông báo riêng theo từng thời gian cụ thể hoặc có thỏa thuận riêng.

  1. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

Belcholat sẽ hoàn tất giao hàng cho bên nhận vận chuyển trong vòng 24h giờ. Đối với các đơn hàng có phạm vi giao hàng đặc biệt, thời gian đặc biệt, địa chỉ khó tiếp cận hoặc dịch vụ nhận ship tự động qua app từ chối thì nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian, chi phí, cách thức giao hàng với khách hàng.

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Thời gian giao hàng tiêu chuẩn: từ 9h30 đến 17h00 tất cả các ngày làm việc trong tuần.