Fresh Chocolate

Showing all 37 results

 • Hazelnut Chocolate Truffle (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1935 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ Hazelnut Chocolate Truffle (Milk) là sự kết hợp ngọt ngào giữ lớp kem tươi hạnh

  View full product detail...

 • Almond Nougat Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1934 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate Truffle (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1933 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Almond Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1932 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Almond Chocolate Truffle (White)
  Price: Liên Hệ Code: 1936 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate Truffle (White)
  Price: Liên Hệ Code: 1937 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Nut Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1939 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Cocoa Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1938 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Cashewnut Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1931 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Cashewnut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1930 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Peanut Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1929 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Peanut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1928 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Hazelnut Nougat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1927 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1924 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Almond Nougat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1923 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Almond Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1921 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Almond Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1920 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Remy Martin Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1919 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ Bản giao hưởng kết hợp Socola + Rượu Remy Martin làm nức lòng người hâm mộ. Hương

  View full product detail...

 • Chivas Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1918 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ Chivas Chocolate nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu một cách đặc biệt. Vị Sôcôla đắng

  View full product detail...

 • Cognac Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1917 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ. Cognac Chocolate là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị ngọt ngào cùng một chút say

  View full product detail...

 • Rhum Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1916 Reviews :

  Rhum Chocolate tạo nên hương vị đặc biệt bởi sự kết hợp giữa loại rượu Rhum có màu trong suốt với hương vị ngọt ngào như mật xen lẫn vị nồng ấm của men rượu khiến cho người uống có cảm giác khoan

  View full product detail...

 • Brandy Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1915 Reviews :

  Cũng như Cognac Chocolate hay Rhum Chocolate, Brandy Chocolate cũng là một thức quà tuyệt vời kết hợp giữa lớp vỏ nâu sậm điều đà của thứ nguyên liệu Dark Chocolate chứ danh nước Bỉ với 100% bơ cacao

  View full product detail...

 • Mint Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1914 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Matcha Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1913 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Passionfruit Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1912 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ. Sự nồng nàn và quyết rũ vị giác của chanh dây chứa đựng trong từng viên

  View full product detail...

 • Orange Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1911 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Raspberries Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1910 Reviews :

  Những viên Socola  được làm đầy bằng kem bơ mịn với một mùi thơm tươi mát của mâm xôi và phủ lên sôcôla trắng ngọt ngào hòa quyện cùng mùi thơm tự nhiên của cacao. Những quả mọng này chứa đầy vitamin

  View full product detail...

 • Kumquat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1909 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Kumquat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1909 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Ginseng Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1908 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Ginger Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1906 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Anise Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1905 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Lemongrass Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1904 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Yogurt Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1903 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Cappuccino Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1902 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Espresso Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1901 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...

 • Nutmix Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1940 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ

  View full product detail...