White Chocolate 30%

Bar100-Chocolate-White

White Chocolate 30%

Price: Liên Hệ

Code: 1111 Reviews :

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Bar100-Chocolate-PepperBar100-Chocolate-NutsBar100-Chocolate-MintBar100-Chocolate-MilkBar100-Chocolate-MatchaBar100-Chocolate-GingerBar100-Chocolate-DurianBar100-Chocolate-CinnamonBar100-Chocolate-82Bar100-Chocolate-78Bar100-Chocolate-58

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới