Belcholat Chocolate

Hiển thị 1–24 của 134 kết quả

Cocoa Powder/ Bag 450g

Danh mục:
152.000 VNĐ

Extra Bitter Couverture Chocolate 85%/ Block 500g

245.000 VNĐ

Bitter Couverture Chocolate 77%/ Block 500g

221.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate 65%/ Block 500g

202.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate/ Callet 500g

184.000 VNĐ

Bitter Couverture Chocolate 80%/ Block 1kg

404.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate 70%/ Block 1kg

369.000 VNĐ

Dark Couverture Callet / Callet 1kg

324.000 VNĐ
98.000 VNĐ

Big Egg

Mã: 1415 Danh mục: ,
98.000 VNĐ
72.000 VNĐ

Medium Egg

Mã: 1414 Danh mục: ,
72.000 VNĐ
49.000 VNĐ

Rabbit Egg

Mã: 1413 Danh mục: ,
49.000 VNĐ

Stick 4g Couverture 1kg

Liên hệ