NGƯỜI BELCHOLAT

    TINH THẦN CỐNG HIẾN – DEDICATION DAY

    TINH THẦN CỐNG HIẾN – DEDICATION DAY

    Ngày 03/04/2015 sẽ là ngày đáng nhớ đối với các Belcholater, ngày tôn vinh những tinh thần cống hiến của các gương mặt Belcholater xứng đáng. Trải qua 15 năm, Belcholat của ngày hôm nay là công sức, tâm huyết của hàng bao thế hệ các Belcholater. Dù thiếu vắng những khuôn mặt thân quen, nhưng tấm lòng và những đóng góp của họ thì luôn luôn hiện diện và được ghi nhận ở Belcholat. Và đặc biệt, … Đọc Thêm