Socola Nguyên liệu

Showing all 22 results

 • Extra Bitter Couverture Chocolate 88%/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 11150188 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Bitter Couverture Chocolate 78%/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 11150178 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Dark Couverture Chocolate 68%/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 11150168 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY TASTING - EASY HOMEMADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat

  View full product detail...

 • Dark Couverture Callet Chocolate/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 111501D Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY TASTING - EASY HOMEMADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat

  View full product detail...

 • White Couverture Callet Chocolate/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 111501W Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Cocoa Powder/ Bag 135
  Price: Liên Hệ Code: 111351CP Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Cocoa Powder/ Bag 250
  Price: Liên Hệ Code: 112501CP Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Extra Bitter Couverture Chocolate 88%/ Bag 270
  Price: Liên Hệ Code: 11270188 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Bitter Couverture Chocolate 78%/ Bag 270
  Price: Liên Hệ Code: 11270178 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Dark Couverture Chocolate 68%/ Bag 270
  Price: Liên Hệ Code: 11270168 Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Dark Couverture Callet Chocolate/ Bag 270
  Price: Liên Hệ Code: 112701D Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Socola Stick đen 5012/ Bag 150
  Price: Liên Hệ Code: 111502ST Reviews :

  Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trong chính căn bếp của bạn với bộ sản phẩm EASY HOME-MADE CHOCOLATE của Belcholat. Bạn lo ngại vì những thanh socola nguyên liệu hảo hạng Belcholat chỉ có loại

  View full product detail...

 • Socola Đen Couverture 85% – 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 11001185 Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Đen Couverture 77% – 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 11001177 Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Đen Couverture 65% – 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 11001165 Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Đen Couverture 55% – 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 110011D Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Nâu/Milk Couverture 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 110011N Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Trắng/White Couverture 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 110011T Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị ngọt ngào vương vấn nơi cổ họng cũng lâu hơn các loại

  View full product detail...

 • Socola Đen Couverture 55% – 500g
  Price: Liên Hệ Code: 115011D Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...

 • Socola Trắng/White Couverture 500g
  Price: Liên Hệ Code: 115011T Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị ngọt ngào vương vấn nơi cổ họng cũng lâu hơn các loại

  View full product detail...

 • Bột Cacao 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 110011CP Reviews :

  Đây là loại cacao được cùng 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi bạn pha và uống thử 1 ngụm cacao nóng, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng

  View full product detail...

 • Socola Stick Đen Couverture 55% – 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 110011ST Reviews :

  Đây là loại Socola được làm từ 100% bơ Cacao tinh khiết, đậm mùi thơm và vị mạnh mẽ của Cacao. Khi nếm thử 1 miếng Socola, cảm nhận đầu tiên là vị đắng đót lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng có thể lưu

  View full product detail...