Socola Gourmet

Showing all 90 results

 • Chocolate Rose/ S15 Blue
  Price: 989.000 VND Code: 2043 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S15 Red
  Price: 989.000 VND Code: 2043 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S15 Yellow
  Price: 989.000 VND Code: 2043 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S02 Blue
  Price: 269.000 VND Code: 2042 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S02 Red
  Price: 269.000 VND Code: 2042 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S02 Yellow
  Price: 269.000 VND Code: 2042 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S01 Blue
  Price: 189.000 VND Code: 2041 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S01 Red
  Price: 189.000 VND Code: 2041 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Chocolate Rose/ S01 Yellow
  Price: 189.000 VND Code: 2041 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132FR 05
  Price: 198.000 VND Code: 6242 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132FR 04
  Price: 198.000 VND Code: 6242 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132FR 03
  Price: 198.000 VND Code: 6242 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132FR 02
  Price: 198.000 VND Code: 6242 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132FR 01
  Price: 198.000 VND Code: 6242 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132LO 05
  Price: 198.000 VND Code: 6243 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132LO 04
  Price: 198.000 VND Code: 6243 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132LO 03
  Price: 198.000 VND Code: 6243 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132LO 02
  Price: 198.000 VND Code: 6243 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S132LO 01
  Price: 198.000 VND Code: 6243 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S340
  Price: 1.183.000 VND Code: 6234 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S245
  Price: 737.000 VND Code: 6233 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S95
  Price: 391.000 VND Code: 6232 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ S60
  Price: 245.000 VND Code: 6231 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Love/ Heart
  Price: 997.000 VND Code: 6235 Reviews :

  Hoa hồng luôn là loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, và đại diện cho cả một nửa thế giới – những người phụ nữ. Vẻ đẹp của hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Y20 / Heart
  Price: 997.000 VND Code: 6235 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Y20 / S340
  Price: 1.183.000 VND Code: 6234 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Y20 / S245
  Price: 737.000 VND Code: 6233 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Y20 / S95
  Price: 391.000 VND Code: 6232 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Y20/ S60
  Price: 245.000 VND Code: 6231 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • All for you / S95
  Price: 328.000 VND Code: 2021 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • All for you / S245
  Price: 645.000 VND Code: 2022 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • All fou you / Heart
  Price: 835.000 VND Code: 2023 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Elegance Chocolate / S95
  Price: 328.000 VND Code: 2031 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Elegance Chocolate / S245
  Price: 645.000 VND Code: 2032 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Stylish Chocolate / S95
  Price: 328.000 VND Code: 2033 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Stylish Chocolate / S245
  Price: 645.000 VND Code: 2034 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Thanks Chocolate / S95
  Price: 328.000 VND Code: 2035 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Thanks Chocolate / S245
  Price: 695.000 VND Code: 2036 Reviews :

  Đã nhắc đến socola thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến socola Bỉ, với đặc trưng là những viên fresh chocolate được tạo ra bởi những người thợ lành nghề với tâm hồn biết yêu và trái tim ngọt ngào để tạo

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Heart 01
  Price: 847.000 VND Code: 6208 Reviews :

  Trải dài trên chiều dài màu nâu trầm sang trọng, đường lượn e ấp nhưng mạnh mẽ hình khối trái tim, thấp thoáng xa xa ánh đen mờ khắc trọn vẹn dòng chữ Amazing Premium Chocolate, chầm chậm lướt tới sát

  View full product detail...

 • Gourmet Chocolate Heart 02
  Price: 847.000 VND Code: 6208 Reviews :

  Bên trong hộp Socola, cả một bức tranh Vườn Yêu cho những người yêu nhau đắm chìm trong thế giới của Sô cô la tươi (Fresh Chocolate). Từng viên Socola khác nhau được chế biến từ thứ nguyên liệu hảo

  View full product detail...

 • Gourmet Praline Chocolate S340/S245/S95/S60
  Price: Liên Hệ Code: 620-61/51/41/31 Reviews :

  Khác với rượu càng để lâu càng ngon, Socola cũng giống như bất kỳ loại thức ăn nào, càng tươi mới càng ngon.  Chocolate ngon nhất là trong vòng 2 tháng kể từ ngày sản xuất, sau đó chất lượng sẽ giảm

  View full product detail...

 • Gourmet Praline Chocolate S340/S245/S95/S60
  Price: Liên Hệ Code: 620-61/51/41/31 Reviews :

  Sản phẩm Gourmet Chocolate độc đáo với Sô cô la làm từ 100% bơ ca-cao tinh khiết, màu sắc trang trí 100% đặc biệt tinh chế từ các hoa quả thiên nhiên, vị nhân tươi mang nét đặc trưng độc đáo của

  View full product detail...

 • Gourmet Classic Chocolate S340/S245/S95/S60
  Price: Liên Hệ Code: 620-62/52/42/32 Reviews :

  Belcholat là Công ty duy nhất sáng tạo và sản xuất các loại Socola cao cấp theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, khiến món quà của bạn trở nên vô cùng khác biệt mang thông điệp riêng của người tặng

  View full product detail...

 • Gourmet Classic Chocolate S340/S245/S95/S60
  Price: Liên Hệ Code: 620-62/52/42/32 Reviews :

  Bộ sưu tập Gourmet Chocolate là một trong những sự tự hào của Belcholat, dành tặng cho những đôi lứa yêu nhau ... Thật lâng lâng khi ai đó được nhận món quà này, và cũng mãn nguyện cho cả ai đó đem

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Almond Rocky & Super Milk
  Price: Liên Hệ Code: 6801 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Hazelnut Rocky & Super Milk
  Price: Liên Hệ Code: 6802 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Cashewnut Rocky & Light Milk
  Price: Liên Hệ Code: 6804 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Pitaschio Rocky & Dark Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 6803 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Almond Pasta in Super Milk
  Price: Liên Hệ Code: 6805 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Hazelnut Pasta in Super Milk
  Price: Liên Hệ Code: 6806 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – Cashewnut Pasta in Dark Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 6807 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • The taste of Nature – White & Tropical Mango
  Price: Liên Hệ Code: 6808 Reviews :

  Ân sau khu vườn cây trái và thảo mộc, là một ngôi nhà mà ở đó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm socola, những tiếng đổ khuôn nhịp nhàng và tiếng máy nghiền nguyên liệu hoạt động mỗi ngày. Tất cả nối tiếp

  View full product detail...

 • Rhum Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1958 Reviews :

  View full product detail...

 • Gin Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1957 Reviews :

  View full product detail...

 • Johnie walker Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1959 Reviews :

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate Truffle (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1935 Reviews :

  Hazelnut Chocolate Truffle (Milk) là sự kết hợp ngọt ngào giữ lớp kem tươi hạnh nhân thơm thơm, bùi bùi béo ngậy kết được bao bọc bởi lớp vỏ Socola sữa lôi cuốn phù hợp với những người hảo ngọt.

  View full product detail...

 • Almond Nougat Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1934 Reviews :

  Nét đặc trưng chocolate Bỉ - Fresh Chocolate với vị tươi hảo hạng, chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ Belcholat...

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate Truffle (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1933 Reviews :

  Hương vị Socola đậm đà hoà quyện cùng nhân hạt dẻ cao cấp thơm ngon từ thương hiệu nổi tiếng Belcholat...

  View full product detail...

 • Almond Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1932 Reviews :

  ..Là sự hòa quyện giữa socola ngọt ngào cùng hạnh nhân béo ngậy...

  View full product detail...

 • Almond Chocolate Truffle (White)
  Price: Liên Hệ Code: 1936 Reviews :

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate Truffle (White)
  Price: Liên Hệ Code: 1937 Reviews :

  View full product detail...

 • Nut Chocolate Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1939 Reviews :

  Hương vị Socola tuyệt hảo đến từ thương hiệu nổi tiếng Belcholat...

  View full product detail...

 • Cocoa Truffle
  Price: Liên Hệ Code: 1938 Reviews :

  Truffles đặc trưng bởi độ mềm và dẻo, không cứng như Chocolate nguyên chất. Khi đặt vào miệng, Cocoa Truffles đã nhanh chóng tan ra đem đến hương vị vừa đắng, vừa ngọt ngào..

  View full product detail...

 • Cashewnut Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1931 Reviews :

  Hương vị Socola ngọt ngào kết hợp với hạt Cashewnut hảo hạng...

  View full product detail...

 • Cashewnut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1930 Reviews :

  View full product detail...

 • Peanut Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1929 Reviews :

  Trải nghiệm hương thơm Socola được đắm chìm trong ngọt bùi của bơ lạc...

  View full product detail...

 • Peanut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1928 Reviews :

  View full product detail...

 • Hazelnut Nougat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1927 Reviews :

  Trọn vẹn hương vị tuyệt vời từ chocolate đen của Bỉ và nhân hazelnut hảo hạng...

  View full product detail...

 • Hazelnut Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1924 Reviews :

  View full product detail...

 • Almond Nougat Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1923 Reviews :

  Hương vị ngọt ngào, lôi cuốn vị giác của Socola kết hợp với nhân Almond thơm ngon...

  View full product detail...

 • Almond Chocolate (Milk)
  Price: Liên Hệ Code: 1921 Reviews :

  View full product detail...

 • Almond Chocolate (Dark)
  Price: Liên Hệ Code: 1920 Reviews :

  View full product detail...

 • Chivas Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1955 Reviews :

  Chivas Chocolate nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu một cách đặc biệt. Rượu Chivas là sự hòa trộn từ các lại rượu Whisky lúa mạch và Whisky mạch nha với nhau, có hương vị nồng nàn, ngọt ngào của Socola

  View full product detail...

 • Cognac Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1953 Reviews :

  Cognac Chocolate là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị ngọt ngào cùng một chút say đắm của loại rượu mạnh sản xuất tại vùng Cognac của Pháp. Khám phá bí mật đằng sau lớp vỏ Socola nhung mềm ngọt ngào

  View full product detail...

 • Rhum Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1952 Reviews :

  Rhum Chocolate tạo nên hương vị đặc biệt bởi sự kết hợp giữa loại rượu Rhum có màu trong suốt với hương vị ngọt ngào như mật xen lẫn vị nồng ấm của men rượu khiến cho người uống có cảm giác khoan

  View full product detail...

 • Brandy Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1951 Reviews :

  Cũng như Cognac Chocolate hay Rhum Chocolate, Brandy Chocolate cũng là một thức quà tuyệt vời kết hợp giữa lớp vỏ nâu sậm điều đà của thứ nguyên liệu Dark Chocolate chứ danh nước Bỉ với 100% bơ cacao

  View full product detail...

 • Mint Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1914 Reviews :

  Chocolate Mint, hương vị lạ mà quen, quen mà lạ. Sự ngọt ngào đậm đà của Socola hoà quyện với vị the the của Bạc hà sẽ khiến bất kỳ vị giác nào cũng trở nên thích thú...

  View full product detail...

 • Matcha Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1913 Reviews :

  Sau khi thưởng thức vị ngọt thanh tao của trà xanh, thực khách sẽ cảm nhận được vị socola cao cấp tan chảy trong miệng. Sự kết hợp của hương vị socola ngọt ngào, cùng vị thơm chát của matcha sẽ giúp

  View full product detail...

 • Passionfruit Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1912 Reviews :

  Sự nồng nàn và quyết rũ vị giác của chanh dây chứa đựng trong từng viên Passionfruit Chocolate với lớp vỏ chocolate trắng ngọt dịu. Chanh dây chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho một viên

  View full product detail...

 • Orange Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1911 Reviews :

  Khám phá từng viên Socola để vị giác được trải nghiệm hương vị ngọi ngào và thơm lừng đặc trưng của nhân cam chiết xuất thiên nhiên 100%. Mỗi viên Socola như một bảng màu mà bạn muốn khám phá mãi.

  View full product detail...

 • Raspberries Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1910 Reviews :

  Những viên Socola  được làm đầy bằng kem bơ mịn với một mùi thơm tươi mát của mâm xôi và phủ lên Socola trắng ngọt ngào hòa quyện cùng mùi thơm tự nhiên của cacao. Những quả mọng này chứa đầy vitamin

  View full product detail...

 • Durian Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1909 Reviews :

  Hương vị Sầu riêng thơm dẻo cùng vị ngọt ngào đặc trưng của Socola cao cấp...

  View full product detail...

 • Ginseng Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1908 Reviews :

  Ginseng Chocolate có hương vị sâm độc đáo rất riêng, kết hợp với vị đắng mà rất ngọt ngào của Socola. Sản phẩm vừa ngon lại rất tốt cho sức khoẻ, giúp thư giãn, sảng khoái tinh thần, đem lại cảm giác

  View full product detail...

 • Ginger Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1906 Reviews :

  Cảm hứng sáng tạo và đam mê khi thỏa sức tận hưởng hương vị khác biệt từ sản phẩm của Ginger Chocolate của Belcholat...

  View full product detail...

 • Elsholtzia Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1905 Reviews :

  View full product detail...

 • Lemongrass Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1904 Reviews :

  Lemongrass Chocolate mang hương vị Socola Bỉ nồng nàn, ngọt ngào và cực kì tinh tế. Đặc biệt,viên Socola sẽ có hương vị khác biệt khi hoà quyện cùng nhân Lemongrass...

  View full product detail...

 • Strawberry Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1903 Reviews :

  Hương vị Dâu Tây chua ngọt dịu dàng hòa quyện của lớp vỏ socola 100% bơ cacao nguyên chất...

  View full product detail...

 • Cappuccino Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1902 Reviews :

  Vị ngọt ngào của chocolate được hòa quyện hoàn hảo với vị đắng thơm lừng từ Cappuccino...

  View full product detail...

 • Espresso Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1901 Reviews :

  Thưởng thức Espresso Chocolate được đánh giá là một “nghệ thuật”, vị ngọt đặc biệt và hương thơm hấp dẫn của cà phê mới xay, vừa đậm đà, lại vừa thanh thoát, lắng đọng trong lớp vỏ Socola tuyệt hảo...

  View full product detail...

 • Cointreau Chocolate
  Price: Liên Hệ Code: 1956 Reviews :

  View full product detail...