Socola Ruby

Showing all 4 results

 • SÔ CÔ LA RUBY – S245
  Price: Liên Hệ Code: 2056 Reviews :

  Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Năm 2007, một trong những chuyên gia cacao của Barry Callebaut (tập đoàn đứng đầu thế giới về sô cô la) đã phát hiện ra một loại hạt cacao độc đáo có tiền

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – S95
  Price: Liên Hệ Code: 2055 Reviews :

  Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Năm 2007, một trong những chuyên gia cacao của Barry Callebaut (tập đoàn đứng đầu thế giới về sô cô la) đã phát hiện ra một loại hạt cacao độc đáo có tiền

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – BAR
  Price: Liên Hệ Code: 2053 Reviews :

  Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Năm 2007, một trong những chuyên gia cacao của Barry Callebaut (tập đoàn đứng đầu thế giới về sô cô la) đã phát hiện ra một loại hạt cacao độc đáo có tiền

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – TURNDOWN
  Price: Liên Hệ Code: 2052 Reviews :

  Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Năm 2007, một trong những chuyên gia cacao của Barry Callebaut (tập đoàn đứng đầu thế giới về sô cô la) đã phát hiện ra một loại hạt cacao độc đáo có tiền

  View full product detail...