Sô cô la Ruby

Showing all 6 results

 • SÔ CÔ LA RUBY – TURNDOWN
  Price: Liên Hệ Code: 2052 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – BAR
  Price: Liên Hệ Code: 2053 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – S95
  Price: Liên Hệ Code: 2055 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – S245
  Price: Liên Hệ Code: 2056 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – Block 500g
  Price: Liên Hệ Code: 2057 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...

 • SÔ CÔ LA RUBY – Block 1kg
  Price: Liên Hệ Code: 2058 Reviews :

  Belcholat Chocolate đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực Sô cô la Ruby thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, sản phẩm đột phá lớn nhất trong ngành sô cô la trong suốt 80 năm qua, sô cô la Ruby

  View full product detail...