CHOCOLATE HAMPER S03

CHOCOLATE HAMPER S03

Price: Liên Hệ

Code: Reviews :

Giỏ quà tặng Socola chính là món quà hoàn hảo cho mà bạn có thể lựa chọn cho những người thân yêu

Giỏ quà tặng Chocolate Hamper bao gồm:

Amandel Chocolate S230 – 01

Garden Chocolate – 01

Seashell Chocolate – 01

Be yours ! Chocolate S95 01

Inspiration Chocolate S60 – 01

Real Love Real Chocolate S02 – 01

Amazing Mint Chocolate Bar – 01

Amazing Matcha Chocolate Bar – 01

Amazing Espresso Chocolate Bar – 01

Amazing Dark Chocolate Bar 60% – 01

Amazing Almond Chocolate Bar – 01

Stick Chocolate 58% – 250g

Giỏ quà tặng Socola chính là món quà hoàn hảo cho mà bạn có thể lựa chọn cho những người thân yêu

Giỏ quà tặng Chocolate Hamper bao gồm:

Amandel Chocolate S230 – 01

Garden Chocolate – 01

Seashell Chocolate – 01

Be yours ! Chocolate S95 01

Inspiration Chocolate S60 – 01

Real Love Real Chocolate S02 – 01

Amazing Mint Chocolate Bar – 01

Amazing Matcha Chocolate Bar – 01

Amazing Espresso Chocolate Bar – 01

Amazing Dark Chocolate Bar 60% – 01

Amazing Almond Chocolate Bar – 01

Stick Chocolate 58% – 250g

Nội dung tab mới