CHOCOLATE HAMPER S04

CHOCOLATE HAMPER S04

Price: Liên Hệ

Code: Reviews :

Giỏ quà tặng Sô cô la sang trọng và độc đáo, thể hiện sự tinh tế và ngọt ngào của người trao dành cho người nhận.

Giỏ quà tặng Chocolate Hamper bao gồm:

Love Story Chocolate S340- 01

Love Story Chocolate S95- 01

Inspiration Chocolate S245- 01

Real Love Real Chocolate S01 – 01

Thanks! Chocolate S60 – 01

Hold me tight Chocolate – 01

Amazing Almond Chocolate Bar – 01

Amazing Pepper Chocolate Bar – 01

Amazing Mint Chocolate Bar – 01

Amazing Milk Chocolate Bar – 01

Amazing White Chocolate Bar – 01

Stick Chocolate 58% – 100g

Giỏ quà tặng Sô cô la sang trọng và độc đáo, thể hiện sự tinh tế và ngọt ngào của người trao dành cho người nhận.

Giỏ quà tặng Chocolate Hamper bao gồm:

Love Story Chocolate S340- 01

Love Story Chocolate S95- 01

Inspiration Chocolate S245- 01

Real Love Real Chocolate S01 – 01

Thanks! Chocolate S60 – 01

Hold me tight Chocolate – 01

Amazing Almond Chocolate Bar – 01

Amazing Pepper Chocolate Bar – 01

Amazing Mint Chocolate Bar – 01

Amazing Milk Chocolate Bar – 01

Amazing White Chocolate Bar – 01

Stick Chocolate 58% – 100g

Nội dung tab mới