My Love Chocolate

My Love Chocolate

Price: Liên Hệ

Code: 5312 Reviews :

Nếm một miếng socola, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị chát đắng, ngọt bùi… Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu, có những khi ngọt ngào, có lúc lại đắng chát nhưng nó luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm…

Nếm một miếng socola, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị chát đắng, ngọt bùi… Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu, có những khi ngọt ngào, có lúc lại đắng chát nhưng nó luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm…

Nội dung tab mới