One & Only – Ruby Chocolate

One & Only – Ruby Chocolate

Price: Liên Hệ

Code: 2054 Reviews :

Người thương giống như viên ruby LẤP LÁNH & QUÝ GIÁ. Sẽ chẳng ai thay thế được bởi với bạn người ấy là duy nhất. Thông điệp ngắn gọn ONE & ONLY, trao gửi đi là nói trọn vẹn cả tấm lòng. Tinh tế và tuyệt đẹp, như tình yêu mà các bạn hết lòng dành cả cho nhau…

Người thương giống như viên ruby LẤP LÁNH & QUÝ GIÁ. Sẽ chẳng ai thay thế được bởi với bạn người ấy là duy nhất. Thông điệp ngắn gọn ONE & ONLY, trao gửi đi là nói trọn vẹn cả tấm lòng. Tinh tế và tuyệt đẹp, như tình yêu mà các bạn hết lòng dành cả cho nhau…

Nội dung tab mới