Passionfruit Chocolate

Passionfruit Chocolate

Price: Liên Hệ

Code: 1912 Reviews :

Sự nồng nàn và quyết rũ vị giác của chanh dây chứa đựng trong từng viên Passionfruit Chocolate với lớp vỏ chocolate trắng ngọt dịu. Chanh dây chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho một viên chocolate hoàn hảo.

Sự nồng nàn và quyết rũ vị giác của chanh dây chứa đựng trong từng viên Passionfruit Chocolate với lớp vỏ chocolate trắng ngọt dịu. Chanh dây chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho một viên chocolate hoàn hảo.

Nội dung tab mới