The taste of Vietnam – Chocolate with Cashewnut S02

The taste of Vietnam – Chocolate with Cashewnut S02

Price: Liên Hệ

Code: 5734-2 Reviews :

Hạt điều Bình Phước chắc mẩy, màu vàng ngà đẹp mắt, có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng khá cao, vượt hẳn các loại hạt điều được trồng ở các vùng khác, có vị ngọt bùi tự nhiên, mùi thơm đặc trưng của thổ nhưỡng và khí hậu đại ngàn Bình Phước, dưới bàn tay tài hoa của những người thợ Belcholat, hòa quện với dòng sô cô la hảo hạng một cách cầu kỳ để tạo ra một sản phẩm khó ai có thể cưỡng lại…

Binh Phuoc cashew nut has ivory colour, higher nutrient value than cashew nut in other regions. The cashew nut has sweet, fattyand local natural taste reflecting the land and climate of Binh Phuoc. The gifted taste thanks to the harvesting season is in the most sunshine time of the year. As a result, the cashew nuts are dried naturally, preserving its original flavor. Binh Phuoc cashew nut have distinctive processing method: using firewood from the stem itself to keep the natural flavor.For firewood, the people of Binh Phuoc often roasted with red charcoal on large pans. It is important for the fire to balance between keeping the cashew nuts from drying too much and absorbing the taste of charcoal. This can only be done with skilled hands of Binh Phuoc farmers. And the precious nuts under the skillful hands of Belcholat artisans blend into finest chocolate to create unforgettable product…

Hạt điều Bình Phước chắc mẩy, màu vàng ngà đẹp mắt, có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng khá cao, vượt hẳn các loại hạt điều được trồng ở các vùng khác, có vị ngọt bùi tự nhiên, mùi thơm đặc trưng của thổ nhưỡng và khí hậu đại ngàn Bình Phước, dưới bàn tay tài hoa của những người thợ Belcholat, hòa quện với dòng sô cô la hảo hạng một cách cầu kỳ để tạo ra một sản phẩm khó ai có thể cưỡng lại…

Binh Phuoc cashew nut has ivory colour, higher nutrient value than cashew nut in other regions. The cashew nut has sweet, fattyand local natural taste reflecting the land and climate of Binh Phuoc. The gifted taste thanks to the harvesting season is in the most sunshine time of the year. As a result, the cashew nuts are dried naturally, preserving its original flavor. Binh Phuoc cashew nut have distinctive processing method: using firewood from the stem itself to keep the natural flavor.For firewood, the people of Binh Phuoc often roasted with red charcoal on large pans. It is important for the fire to balance between keeping the cashew nuts from drying too much and absorbing the taste of charcoal. This can only be done with skilled hands of Binh Phuoc farmers. And the precious nuts under the skillful hands of Belcholat artisans blend into finest chocolate to create unforgettable product…

Nội dung tab mới