White Chocolate 30% – 45g (Pack 3pcs)

White Chocolate 30% – 45g (Pack 3pcs)

Price: 123.700 VND

Code: 1112 Reviews :

Vị ngọt đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Vị ngọt đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới