socola đen

Hiển thị 1–24 của 110 kết quả

Extra Bitter Couverture Chocolate 85%/ Block 500g

245.000 VNĐ

Bitter Couverture Chocolate 77%/ Block 500g

221.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate 65%/ Block 500g

202.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate/ Callet 500g

184.000 VNĐ

Bitter Couverture Chocolate 80%/ Block 1kg

404.000 VNĐ

Dark Couverture Chocolate 70%/ Block 1kg

369.000 VNĐ

Dark Couverture Callet / Callet 1kg

324.000 VNĐ

Stick 4g Couverture 1kg

Liên hệ